CAPACITATEA DE PLATA. SOLVABILITATEA. LICHIDITATEA. BONITATEA. Capacitatea de plata a agentului economic este posibilitatea de a-si stinge integral si la termen obligatiile de plata devenite exigibile fata de furnizori, salariati, bugetul de stat, banci sau alti creditori cu mijloace banesti de care dispune ( proprii, atrase, imprumutate ). Capacitatea de plata este corespunzatoare atunci când totalitatea mijloacelor banesti sunt egale sau mai mari decât cuantumul platilor exigibile. Ea se poate obtine prin corelarea termenelor de plata cu termenele de incasare a marfurilor, deiincasare a debitelor si a altor creante. Din punct de vedere static capacitatea de plata reprezinta o stare de echilibru intre mijloacele de plata disponibile si obligatiile de plata exigibile. Din punct de vedere dinamic capacitatea de plata reprezinta starea de echilibru intre fluxurile monetare de intrare si iesire, adica intre incasarile agentului economic. Solvabilitatea este capacitatea firmei de a plati la scadenta datoriile fata de creditorii sai. Un agent economic este solvabil când suma activelor sale investite in mijloace fixe, active circulante, creante certe, resurse banesti este mai mare sau cel putin egala cu totalul pasivului reprezentând obligatii fata de parteneri, salariati, bugetul statului, banca. Un agent economic poate fi solvabil chiar daca la un moment dat nu are capacitate de plata. Lipsa capacitatii de plata si a lichiditatilor financiare pot fi temporare daca se bazeaza pe o solvabilitate certa a agentului economic. Pentru agentul economic solvabilitatea se asigura numai prin desfasurarea unei activiati eficiente din care se obtine profit. Daca activitatea nu este profitabila pierderile din patrimoniu duc la starea de insolvabilitate. Solvabilitatea patrimoniala este un indicator care se determina prin raportarea capitalului social la totatul elementelor patrimoniale, inclusiv capitalul social. Capitalul social Sp = --------------------------------------------X 100 Elemente patrimoniale constituite din credite + Capitalul social Se aprecieaza ca acest indicator este pozitiv când se apropie de 100%, dar nu mai putin de 50 %. Lichiditatea. Lichiditatea financiara este capacitatea pe care o are unitatea economica de a-si indeplini la termen cu resursele sale banesti de care dispune, obligatiile de plata. Ea reflecta raportul supraunitar dintre mijloacele de plata si datoriile exigibile. Lichiditatea financiara se masoara cu ajutorul coeficientului de lichiditate imediata, care se calculeaza astfel: Disponibilitati banesti proprii si imprumutate Ci =X 100 Platile exigibile Se aprecieaza ca activitatea este buna când coeficientul de lichiditate imediata este peste 100%, deoarece atunci arata cu cât incasarile depasesc platile, iar daca este sub 100% evidentieaza o activitate nesatisfacatoare deoarece incasarile sunt sub nivelul platilor. La agentii economici lipsa de lichiditate se manifesta prin plati restante fata de furnizori, bugetul statului, banci. Lichiditatea patrimoniala este un alt indicator ce se determina ca raport intre componentele patrimoniale active care se pot transforma in timp scurt in mijloace banesti ( disponibilitati in conturi la banci si in casa, titluri de credit, actiuni, obligatiuni, cambii, cantitati de materiale, materii prime etc. ) si elemente patrimoniale de pasiv de asemenea pe termen scurt ( credite bancare cu scadenta pe termen scurt, furnizori, salarii, impozite ). Elemente patrimoniale de activ Lp = -----------------------------------------X 100 Componente patrimoniale de pasiv cu scadenta pe T.S. Bonitatea financiara este o forma a increderii pe care o prezinta o persoana juridica sau fizica in momentul solicitarii unui credit, de asemenea este o situatie economico-financiara a celui ce solicita credite, garantia pe care o reprezinta un agent economic sau un cetatean ca va rambursa la scadenta creditul solicitat. Bonitatea financiara se apreciaza pe baza bilantului contabil si a indicatorilor cu care se exprima calitatea activitatii economico-financiare, a indicatorilor datoriei interne sau/si externe. Bonitatea presupune rentabilitate si promptitudine in stingerea obligatiilor si are importanta atât in relatiile economico-financiare interne, dar mai ales in cele externe.
- Bun venit!
- Functiile bilantului
- Structura bilantului
- Norme de intocmire
- Verificarea
- Certificarea
- Intocmirea bilantului
- Analiza activitatii
- Analiza activitatii 2
- Analiza activitatii 3
- Aplicatii
- Contact
- Bibliografie