8. APLICATII 8.1. Prezentarea S.C. VEGA S.A. Societatea comerciala VEGA S.A. cu sediul in Arad, str. Alba Iulia, nr.209, tel.057282982, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arad sub nr.J.02/401/1991. Capitalul social al societatii este de 23.129.750 mii lei reprezentând 23.129.750 actiuni nominative a 1.000 lei valoare nominativa. Capitalul social este integral varsat. Actiunile societatii nu sunt tranzactionate pe piata. Obiectul de activitate al societatii este producerea produselor de vopsele, vânzarea acestora catre en-gros-isti si in mica parte direct catre consumatorii finali. Societate isi desfasoara activitatea intr-o sectie de productie condusa de un sef de sectie. Conducerea societatii este asigurata de catre directorul general, directorul de productie si directorul economic. 8.2. Analiza pe baza de bilant la S.C. VEGA S.A. La S.C. VEGA S.A. indicatorul de performanta a fost calculat pe baza datelor din bilantul contabil dupa cum urmeaza: INDICATORI20001999 Capitaluri totale proprii36.632.00428.916.499 Profit net8.710.4365.063.609 Rata rentabilitatii capitalurilor utilizate23,78%17,51% 8.710.436 R 2000 =X 100 = 23,78% 36.632.004 5.063.609 R 1999 =X 100 = 17,51% 28.916.499 Rezulta ca in anul 2000 rata rentabilitatii capitalurilor utilizate a crescut cu 35,8%, respectiv: 23,78 X 100 = 135,8% 17,51 ceea ce confirma ca a existat preocupare pentru cresterea performantei economice. La S.C.VEGA S.A. piramida performantei a inregistrat valori dupa cum urmeaza: INDICATORI20001999 Capitaluri totale utilizate36.632.00428.916.499 Profitul din exploatare11.289.5857.043.302 Cifra de afaceri47.525.28030.462.423 Active fixe21.319.26321.828.342 Active circulante19.713.3849.371.666 - rata performantei in functie de profitul din exploatare si capitalurile totale utilizate30,8%24.35% - rata profitului din exploatare comparativ cu cifra de afaceri23,75%23,12% - rata cifrei de afaceri comparativ cu cap[italurile totale utilizate129,73%150,34% - rata cifrei de afaceri comparativ cu activele fixe222,2%139,58% - rata cifrei de afaceri comparativ cu activele circulante24,08%325,04% Singurul indicator in regres il constituie rata cifrei de faceri comparativ cu activele circulante utilizate. Se impun masuri de lichidare a stocurilor si a creantelor existente astfel incât lichiditatile sa creasca si odata cu ele sa creasca si cifra de afaceri. La S.C. VEGAS.A. indicatorii de eficienta au evoluat dupa cum urmeaza: INDICATORI20001999 Credite pentru plata furnizorilor1.089.4501.200.000 C/val. materiilor si materialelor achizitionate25.248.31720.300.000 Stocuri de materii si materiale4.637.4652.459.730 Stocuri de productie neterminata486.394277.375 Costul produselor finite vândute36.817.85730.400.000 Stocuri de produse finite1.886.4001.881.000 Clienti 2.722.4192.078.080 a) durata medie de plata a creditelor15,52 zile21,28 zile b) durata de stocare a materiilor si materialelor66,12 zile43,60 zile c) durata de stocare a produselor in curs de executie4,75 zile3,28 zile d) durata medie de stocare a produselor finite18,44 zile22,27 zile e) durata medie de incasare a clientilor22,8 zile27,05 zile Rezulta ca exista rezerve de valorificat in directia stocarii materiilor si materialelor si a stocarii productiei in curs de executie. Ceilalti indicatori caracterizeaza cresterea eficientei economice care si-a gasit concretizarea in cresterea simtitoare a profitului si a ratei rentabilitatii. La S.C. VEGA S.A. pe baza bilantului au fost calculate urmatorii indicatori de lichiditate: INDICATORI20001999 Active circulante19.713.3849.371.666 Pasive circulante15.312.7417.092.15 Stocuri4.637.4652.459.730 CASH7.030.5202.045.345 a) rata lichiditatii curente1,28 ori1,32 ori b) testul acid0,98 ori0,97 ori c) rata recuperarii rapide a lichiditatilor0,46 ori0,20 ori Rezulta o rata relativ mica a lichiditatilor curente si un test acid relativ corespunzator. In consecinta se vor impune masuri de crestere a lichiditatilor prin valorificarea mai rapida a stocurilor si prin micsorarea duratei de incasare a creantelor. Indicatorii de solvabilitate imbraca valori, astfel: INDICATORI2000-1999 Active nete 6.632.43728.916.609 Capital social varsat 3.129.75023.129.750 Credite totale1.095.0751.200.000 Credite pe termen lung-- Capitaluri totale 6.632.00428.916.499 a) proportia activelor nete in capitalul actionarilor158,3%125,0% b) rata datoriilor4,73%5,19% c) raportul Gearing 20%0% d) raportul Gearing 363,14%79,98% Primii trei indicatori fac dovada cresterii solvabilitatii firmei. Ultimul indicator a inregistrat o usoara descrestere in sensul ca, la finele anului 2000, ponderea capitalului varsat de actionari in totalul capitalurilor a scazut la 63,14% fata de 79,98%, cât reprezenta la inceputul anului. La S.C.VEGAS.A. indicatorii actiunilor si dividendelor au inregistrat valorile: INDICATORI20001999 Profit net8.710.4365.063.609 Nr. de actiuni emise2.000.0002.000.000 Dividende de platit3.276.2471.750.000 a) profit net per actiune -mii lei-4,352,53 b) dividende per actiune - mii lei-1,640.875 c) capacitatea de acoperire a dividendelor2,65 ori2,89 ori Valoarea nominala per actiune este de 10.000.000 lei, iar valoarea contabila a ajuns la 31 decembrie 2000 la 12.335 lei. Toti indicatorii actiunilor si dividendelor au inregistrat cresteri, ceea ce caracterizeaza o performanta ridicata a activitatii economico-financiare.
- Bun venit!
- Functiile bilantului
- Structura bilantului
- Norme de intocmire
- Verificarea
- Certificarea
- Intocmirea bilantului
- Analiza activitatii
- Analiza activitatii 2
- Analiza activitatii 3
- Aplicatii
- Contact
- Bibliografie