3.2. Legea 82/1991 - Legea contabilitatii 3.3. Legea 571/2003 - Codul Fiscal 3.4. H.G. 44/2004 -Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii571/2003 privind Codul Fiscal 3.5. O.G. 92/2003 - Codul de procedura fiscala 3.6. O.M.F.P. 1752/2005 -Ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene 3.7. O.M.F.P. 1850/2004 - Ordinul MF privind registrele si formulare financiar- contabile
- Bun venit!
- Functiile bilantului
- Structura bilantului
- Norme de intocmire
- Verificarea
- Certificarea
- Intocmirea bilantului
- Analiza activitatii
- Analiza activitatii 2
- Analiza activitatii 3
- Aplicatii
- Contact
- Bibliografie