5. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE PE BAZA BILANTULUI CONTABIL Intocmirea bilantului contabil pe lânga functia de generalizare a datelor are ca scop elaborarea unui document in baza caruia sa se faca analiza urmatoarelor aspecte: -realizarii indicatorilor in comparatie cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul respectiv si cu anul de baza ( anul precedent ). Acesta se numeste analiza dinamica. -identificarea unor resurse financiare posibile pentru dezvoltarea activitatii . Analiza activitatii firmei in baza bilantului este obligatorie. Compartimentele de contabilitate ale unitatilor patrimoniale nu pot depune bilantul contabil la Directia Generala a Finantelor Publice decât in conditiile in care Adunarile Generale ale Actionarilor, Consiliile de Administratie, conducerea executiva a unitatii au analizat situatia patrimoniala a firmei si au intocmit in acest scop, un proces-verbal de concluzii si masuri. Un exemplar din procesul-verbal de analiza a bilantului contabil se depune odata cu celelalte formulare din darea de seama contabila. In cadrul firmei analiza activitatii economico-financiare pe baza bilantului contabil este realizata pe urmatoarele nivele: -conducerea executiva; -Consiliul de Administratie; -Adunarea Generala a Actionarilor. Analiza pe baza de bilant are in vedere urmatoarele aspecte: 1.analiza indicatorilor de performanta; 2.analiza indicatorilor de eficienta; 3.analiza indicatorilor de lichiditate; 4.analiza indicatorilor de indatorare ( solvabilitate ); 5.analiza indicatorilor actiunilor si dividendelor. 5.1 Analiza indicatorilor de performanta. Indicatorii de performanta ocupa un loc central in cadrul analizei financiare si constau in calcularea si interpretarea ratei rentabilitatii capitalurilor totale utilizate sau a activelor nete ( R ). RATA PROFITUL PROFITUL = = RENTABILITATII CAPITALURI TOTALE UTILIZATE TOTAL ACTIVE NETE Analiza performantelor intreprinderii se extinde cu ajutorul unei piramide de forma indicatorilor primari, secundari si tertiari. Profitul din exploatare Indicatori primari: R 1 = X 100 Capitaluri totale utilizate Profitul din exploatare Indicatori secundari: R 2 = X 100 Cifra de afaceri sau Cifra de afaceri R 2 = X 100 Capitaluri totale utilizate Costul vânzarii Indicatori tertiari: R 3 = X 100 Cifra de afaceri sau Cifra de afaceri R 3 = X 100 Active fixe sau Cifra de afaceri R 3 = X 100 Active circulante 5.2 Analiza indicatorilor de eficienta. Eficienta activitatii agentilor economici este apreciata prin indicatorii de eficienta care au la baza procesul de transformare a capitalurilor circulante pe un circuit de forma: Bani-Marfa-Bani. Acesti indicatori exprima numarul mediu de zile aferent fiecarei faze a ciclului economic sau durata medie in zile a unei rotatii , pe elemente ale capitalului circulant. Cu cât procesul de transformare al capitalurilor circulante este mai eficient, cu atât riscul de a investi in activitatea respectiva este mai mic. Cresterea duratei totale a procesului de transformare a capitalurilor circulante determina urmatoarele riscuri: -afectarea morala a calitatii materiilor si materialelor; -realizarea unor produse care nu pot fi vândute; -crestera costurilor indirecte, in primul rând a celor cu stocarea; -cresterea costurilor finale ale produselor finite; -diminuarea profitului; -cresterea cererii actionarilor pentru dividende cât mai mari, Indicatorii de eficienta sunt: a) Durata medie de plata Credite pentru plata furnizorilor = X 360 a creditelor C/val./achizitiilor de materii prime b) Durata medie de stocare Stocuri de materii si materiale = X 360 a materiilor si materialelor C/val./achizitiilor de materii si materiale c) Durata de stocare a pro- Stocuri de productie neterminata = X 360 duselor in curs de executie Costul produselor finite vândute intr-un an d) Durata medie de stocare Stoc de produse finite = X 360 a produselor finiteCostul produselor finite vândute intr-un an e) Durata medie de incasare Clienti = X 360 a clientilor Valoarea produselor finite vândute intr-un an 5.3 Analiza indicatorilor de lichiditate Pentru un agent economic sa poata functiona are nevoie de lichiditati, iar dimensiunea relativa a acestora este apreciata prin nivelul umor indicatori care se calculeaza pe baza bilantului contabil. In practica se folosesc urmatoarele indicatori de lichiditate: ACTIVE CIRCULANTE a) RATA LICHIDITATII CURENTE = PASIVE CIRCULANTE Valoarea optima a acestui indicator este de la 2 la 1. ACTIVE CIRCULANTE - STOCURI b) TESTUL ACID = PASIVE CIRCULANTE Valoarea optima a acestui indicatir este de la 1 la 1. c) RATA RECUPERARII RAPIDE CASH = A LICHIDITATILORPASIVE CIRCULANTE 5.4 Analiza nivelului de indatorare sau de solvabilitate. In contabilitate pentru caracterizarea gradului de solvabilitate se utilizeaza indicatori cum sunt: a) Proportia activelor nete in capitalul actionarilor TOTALUL ACTIVELOR NETE P. A. N. = X 100 CAPITALURILE ACTIONARILOR b) Raportul Gearing in urmatoarele variante: CREDITE TOTALE RATA DATORIEI = X 100 CAPITALUL ACTIONARILOR CREDITE PE TERMEN LUNG RAPORTUL GEARING 2 = X 100 CAPITALURI TOTALE Valoarea optima 40% (maxima). CAPITALUL ACTIONARILORRAPORTUL GEARING 3 = X 100 CAPITALURI TOTALE Valoarea optima 60% (minim). 5.5 Analiza indicatorilor unitari: a actiunilor si a dividendelor Aceasta latura a analizei prezinta interes pentru actionari si are la baza informatiile din contul de Profit si pierdere. Pentru analiza actiunilor si dividendelor sunt folositi urmatorii indicatori: Profit net a) Profitul net care revine la o actiune = Nr. de actiuni emise Dividendele de platit b) Dividendul per actiune = Nr. de actiuni emise Profitul net c) Capacitatea de acoperire a dividendelor = Dividende de platit Valoarea minima a acestui indicator este de 2.5 ori.
- Bun venit!
- Functiile bilantului
- Structura bilantului
- Norme de intocmire
- Verificarea
- Certificarea
- Intocmirea bilantului
- Analiza activitatii
- Analiza activitatii 2
- Analiza activitatii 3
- Aplicatii
- Contact
- Bibliografie